• Ogólny obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ACME z siedzibą w Białymstoku, ul. Gajowa 20, 15-794 Białystok, NIP 5422591753 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACME z siedzibą w Białymstoku, ul. Gajowa 20, 15-794 Białystok, NIP 5422591753.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest Karina Rafałko (e-mail: karina@acme.net.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
4. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą lub
b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
7. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
---------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACME z siedzibą w Białymstoku, ul. Gajowa 20, 15-794 Białystok, NIP 5422591753.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ww. firmie jest Karina Rafałko (e-mail: karina@acme.net.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obecną oraz ewentualną przyszłą rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy są przepisy prawa.
5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach procesu rekrutacyjnego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
6. Podanie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy wynika ze wskazanego przepisu Kodeksu pracy, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.  
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres procesu rekrutacyjnego wynoszący jeden miesiąc oraz w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych,
b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
8. Zapewniamy również Panią/Pana, że dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.